NOTÍCIES I PREMSA

La història continua.

RETALLS DE PREMSA

Al llarg de la nostra trajectòria, sent els nostres esdeveniments de gran importància tant de qualitat, professionalitat i magnificència, han tingut i tenen un gran impacte mediàtic a nivell mundial.

13 de juliol de 1984
Revista Lecturas

22 de juliol de 1984
La Depêche - França

27 de juliol de 1984
El Correo del Llobregat - Cornellà

15 de agost de 1984
Newlook - França

31 de maig de 1984
El Periódico - Barcelona

9 de juny de 1984
El Periódico - Barcelona

10 de Gener de 1987
El Llobregat - Cornellà

17 de juny de 1987
El Periódico - Barcelona

21 de juny de 1987
El País - La Vanguardia

26 de juny de 1987
La Gaceta - Salamanca

8 de juliol de 1987
Revista Lecturas

25 de agost de 1987
El Periódico - Barcelona

5 de juny de 1988
El Periódico - Barcelona

29 de maig de 1989
El Periódico - Barcelona